top of page
round-american-flag-badge_edited.png

Εκπαίδευση Δασκάλων 200hrs

~ Manifest your highest potential ~

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να διαβάσουν προσεκτικά ολόκληρο το κείμενο και να επικοινωνήσουν μαζί μας (evergreenyogastudios@gmail.com ή στο 6980882888) για μια συνάντηση στο χώρο μας με τον υπεύθυνο του προγράμματος.

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που θέλουν να ασχοληθούν σοβαρά με την κατανόηση και διδασκαλία της γιόγκα και οδηγεί σε πιστοποίηση RYT-200 της Yoga Alliance. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλή προσωπική πρακτική καθώς και εξάσκηση στη διδασκαλία.

Τα Evergreen Yoga Studios, μέσα από το πρόγραμμα εκπαίδευσης δασκάλων θέλουν να δημιουργήσουν δασκάλους που θα έχουν όσο το δυνατόν βαθύτερη αντίληψη της γιόγκα ως σύστημα ψυχοσωματικής αγωγής και έχουν αυτό ως κίνητρο για τη μαθητεία τους και την εξέλιξή τους.

 

Για την αποδοχή του υποψηφίου δασκάλου στο πρόγραμμα απαιτούνται τα εξής:

 - 3 μήνες παρακολούθηση τουλάχιστον 3 μαθημάτων την εβδομάδα στα Evergreen Yoga Studios, Σεπτέμβριο με Δεκέμβριο-Ιανουάριο.

 - απαραίτητη η προηγούμενη εμπειρία στη γιόγκα

 - συνέντευξη με τον υπεύθυνο σπουδών του προγράμματος

Από τη στιγμή της ικανοποίησης των προαπαιτούμενων και ανάμεσα στα ομαδικά μαθήματα, ο υποψήφιος δάσκαλος θα μαθητεύσει και σε μορφή ιδιαίτερου καθώς κάθε δάσκαλος, κάθε προσέγγιση και κάθε πρακτική είναι ξεχωριστές, οπότε θεωρούμε ότι για να ανθίσει ο νέος δάσκαλος χρειάζεται συγκεκριμένη καθοδήγηση πάνω στην προσωπική του πορεία.

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα ξεκινά τον Ιανουάριο και ολοκληρώνεται το Σεπτέμβριο. Η ελάχιστη διάρκεια είναι 7 μήνες, ενώ η μέγιστη 2 χρόνια. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων. 

 

Η ύλη που καλύπτει το πρόγραμμα εκπαίδευσης των 200 ωρών είναι:

(Οι ώρες που αναφέρονται είναι οι ελάχιστες αποδεκτές από την Yoga Alliance)

 

1. Το οκταπλό μονοπάτι της γιόγκα. Κατανόηση και πρακτική εφαρμογή.

 

Τα EYS ακουλουθούν το οκταπλό μονοπάτι προς την επίτευξη της ισορροπίας του πνεύματος (samadhi). Ο δάσκαλος της γιόγκα είναι απλά ένας καθοδηγητής στο μονοπάτι αυτό, που μοιράζεται την πρακτική που τον έχει οδηγήσει σε κάποια βαθύτερη συνειδητοποίηση του εαυτού και της ανθρώπινης εμπειρίας.

Συνεπώς, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των EYS θα προσπαθήσει να δώσει στον εκπαιδευόμενο την κατεύθυνση προς αυτή τη συνειδητοποίηση και έπειτα τη γνώση που χρειάζεται για τη μετάδοσή της πρακτικής.

Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να περιμένουν μια σε βάθος εφαρμογή των:

 * Yamas

 * Niyamas

 * Asana

 * Pranayama

 * Pratyahara

 * Dharana

 * Dhyana

 * Samadhi


 

2. Τεχνικές, εκπαίδευση και πρακτική: 100 ώρες

 * Asana, pranayama, kriya, mantra, yoga nidra, διαλογισμός και άλλες τεχνικές της γιόγκα. Αναλυτική εκπαίδευση στη διδασκαλία των τεχνικών καθώς και εξάσκηση των ίδιων των τεχνικών.

 * Αρχές ευθυγράμμισης

 * Τα krama των στάσεων (στάσεις προετοιμασίας για βαθύτερες στάσεις)

 * Διορθώσεις/ενισχύσεις των στάσεων (adjustments)

 * Είσοδος και έξοδος από τις στάσεις

 * Αντενδείξεις

 * Χρήση βοηθημάτων

 * Παραλλαγές: απλούστερες - βαθύτερες

 * Ονομασίες στα σανσκριτικά

 * Τεχνικές διαλογισμού

 * Τεχνικές καθαρισμού (kriya)

 * Yoga Nidra

3. Μεθοδολογία της διδασκαλίας: 25 ώρες

 * Η τέχνη του σχεδιασμού του μαθήματος

 * Η τέχνη του σχεδιασμού της ακολουθίας

 * Στάσεις προετοιμασίας (krama)

 * Ήπια ενεργοποίηση των σημείων του σώματος (ζέσταμα)

 * Διαχείριση χρόνου, όρια και προτεραιότητες, εξερεύνηση της μεταδοτικότητας

 * Πως αντιμετωπίζουμε τις ξεχωριστές ανάγκες των μαθητών στο περιβάλλον ενός μαθήματος

 * Αρχές παρατήρησης, διόρθωσης και διδασκαλίας μέσω της επίδειξης των στάσεων

 * Η έννοια του sthira-sukha

 * Επίδειξη vs καθοδήγηση

 * Διαφορετικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία

 * Ποιότητες του δασκάλου

 * Η χρήση της φωνής και της γλώσσας

 * Διαχείρηση ειδικών περιπτώσεων

 * Η διαδικασία της μάθησης στη γιόγκα

 * Η μεθοδολογία της διδασκαλίας αφορά μια ευρύτερη προσέγγιση στη διδασκαλία από την απλή μετάδοση των πρακτικών και τεχνικών.

Η τέχνη του σχεδιασμού του μαθήματος και η μεθοδολογία της διδασκαλίας θα γίνουν σε ένα immersion εννέα ημερών εκτός Αθηνών στο ashram του στούντιο στην περιοχή της Φθιώτιδας, κατά το μήνα Ιούνιο ή/και Ιούλιο.

4. Ανατομία και φυσιολογία: 20 ώρες

 * Ανατομία του ανθρώπινου σώματος σε σχέση με τις στάσεις της γιόγκα

 * Ανατομία του ενεργειακού σώματος

 * Εφαρμογή της ανατομίας και φυσιολογίας στην πρακτική της γιόγκα

 

Η ανατομία γίνεται σε δύο workshop στο στούντιο τον μήνα Ιανουάριο ή/και Φεβρουάριο. Ένα workshop βιοματικής ανατομίας και ένα workshop εφαρμογής της ανατομίας της δυτικής ιατρικής στην πρακτική της γιόγκα.

 

5. Η φιλοσοφία της γιόγκα, η γιόγκα ως τρόπος ζωής και ηθική για δασκάλους γιόγκα: 30 ώρες

 

 * Η εφαρμογή της φιλοσοφίας της γιόγκα μέσα και έξω από την ώρα της πρακτικής

 * Μελέτη των παραδοσιακών κειμένων

 * Οι αρχές της γιόγκα ως τρόπος ζωής, yamas-niyamas

 * Τα τρία gunas και η επίδρασή τους στην καθημερινή ζωή

 * Η σχέση δασκάλου-μαθητή

 * Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένας δάσκαλος

 * Θέτοντας το παράδειγμα για τους μαθητές

 * Διδασκαλία στάσεων έξω από την πρακτική μας

 * Η καθημερινότητα ενός δασκάλου

 * Η γιόγκα ως μέσο διαβίωσης

 * Η αξία της διδασκαλίας της γιόγκα

 

Η φιλοσοφία της γιόγκα γίνεται κατά κύριο λόγο στα πλαίσια του immersion, στα μαθήματα της παρακολούθησης στο στούντιο και με προσωπική μελέτη των παραδοσιακών κειμένων. Από μια εργασία πάνω στα: Yamas & Niyamas, Bhagavad Gita, Yoga Sutras, προς παράδοση μετά τις διακοπές του καλοκαιριού.

 

6. Sadhana

 

Η καθιέρωση μιας καθημερινής, συνεπούς πρακτικής είναι από τους σημαντικότερους στόχους του εκπαιδευτικού μας προγράμματος. Ο εκπαιδευόμενος θα πάρει τη γνώση και μέσα από αυτή θα εξερευνήσει τα κίνητρα του για την εμβάθυνση στην πρακτική. Μαζί θα ψάξουμε να ανακαλύψουμε τί είναι αυτό που δίνει στον καθένα η πρακτική και πως μας αγγίζει. Μέσα από αυτήν την κατανόηση ο εκπαιδευόμενος θα μάθει πως να προσεγγίσει την πρακτική με τον δικό του, μοναδικό τρόπο. Καθώς η γιόγκα είναι μια βιωματική πρακτική, ο δάσκαλος μπορεί να δείξει το δρόμο μέχρι το σημείο που έχει περπατήσει ο ίδιος. Συνεπώς η πρακτική έρχεται ως προαπαιτούμενο και για την είσοδο και για την έξοδο από το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα.

Δύο μήνες πρακτικής (ένας μήνας παρακολούθηση 4 μαθημάτων/εβδομάδα και ένας μήνας παρακολούθηση 4 μαθημάτων/εβδομάδα + 2 πρακτικές στο σπίτι) ξεκινούν ανάλογα με το πρόγραμμα του καθενός τους μήνες Μάρτιο-Απρίλιο.

 

7. Thai Massage: 8 ώρες

 

Το Thai Massage είναι μια πρακτική που βοηθά τον ασκούμενο να ανακαλύψει μέσα του την αγνότητα των συναισθημάτων που είναι απαραίτητη σε έναν δάσκαλο γιόγκα. Μέσα από το thai μαθαίνουμε για τη σοφία του ανθρώπινου σώματος, τη δύναμη του αγγίγματος και την αμεσότητα της μη λεκτικής επικοινωνίας.

 

Το thai massage διδάσκεται σε ένα διήμερο workshop στο στούντιο τον μήνα Μάρτιο.

 

8. Πρακτική άσκηση: 10 ώρες

 * Παρατήρηση μαθημάτων (10 μαθήματα)

 * Βοήθεια σε μαθήματα εμπειρότερων δασκάλων (15 μαθήματα)

 * Πρακτική στη διδασκαλία (3 μαθήματα)

 * Η ανατροφοδότηση της διδασκαλίας μέσω της γνώμης και των παρατηρήσεων των μαθητών.

Στα Evergreen Yoga Studios ο υποψήφιος δάσκαλος θα έχει την ευκαιρία να διδάξει 3 μαθήματα σε συμμαθητές του στο στούντιο.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα έχει την ευκαιρία να εφαρμόσει τις νέες του γνώσεις και να βελτιωθεί μέσα από τις παρατηρήσεις των μαθητών και του δασκάλου. Τα μαθήματα διδάσκονται μετά την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων του εκπαιδευτικού προγράμματος και τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο.

9. Για την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης απαιτείται από τον υποψήφιο:

 * Συμμετοχή σε 6 διήμερα workshop που γίνονται στο στούντιο των Εξαρχείων κατά του μήνες Ιανουάριο έως Μάρτιο

 * Sadhana: Για διάρκεια 2 μηνών, παρακολούθηση 4 μαθημάτων στα Evergreen Yoga Studios (δωρεάν) καθώς και 2 προσωπικές πρακτικές την εβδομάδα. Η sadhana ξεκινάει μετά την ολοκλήρωση των workshop της ανατομίας και των ευθυγραμμίσεων, κατά τους μήνες Φεβρουάριο-Μάριο-Απρίλιο.

 

 * 1 μήνα vegeterian διατροφής (vegan για τους ήδη χορτοφάγους)

 * 1 μήνα 6 διαλογισμοί την εβδομάδα

 * Ανάγνωση bhagavad gita, yoga sutras, yamas & niyamas και τις εργασίες τους

 * Παρατήρηση 10 μαθημάτων στο στούντιο

 * 3 ιδιαίτερα στα adjustments με δάσκαλο-δασκάλα του στούντιο

 * Βοήθεια (assisting και adjustments) σε 15 μαθήματα του στούντιο

 * Διδασκαλία 3 μαθημάτων στους συνεκπαιδευόμενους στο στούντιο

 * Συμμετοχή στο 9ήμερο immersion κατά τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο

10.Βιβλιογραφία:

Yoga Asana: Ιδέες για την πρακτική και τη διδασκαλία, Πάνος Κατσανδρής

The Yamas and Niyamas, Deborah Adele

The Bhagavad Gita, Eknath Easwaran

The Yoga Sutras of Patanjali, Sri Swami Satchidananda

 

Προαιρετικά Βιβλία:

The Key Muscles Of Yoga Volume I & II, Ray Long

Asanas: 608 yoga poses, Dharma Mittra

Light on Yoga, B.K.S Iyengar

The Heart of Yoga, T.K.V. Desicashar

The Hatha Yoga Pradipika, Swami Swatmarama

Eastern body, Western mind, Anodea Judith

Anatomy of the spirit, Caroline Myss

Κόστος: 1580€

Τρόπος πληρωμής:

Προκαταβολή 530 ευρώ + 7 μηνιαίες δόσεις των 150 ευρώ

(το συνολικό ποσό πρέπει να εξοφληθεί για τη συμμετοχή στο immersion)

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

 * Πιστοποίηση εκπαίδευσης 200ων ωρών στη Yoga Alliance (RYT-200)

 * Η συμμετοχή στο πρόγραμμα εκπαίδευσης

 * Η συμμετοχή και η διαμονή στο immersion

 * Δύο manual 

 * 2 μήνες απεριόριστα μαθήματα στα Evergreen Yoga Studios (sadhana)

 * Παρατήρηση, βοήθεια και διδασκαλία μαθημάτων

 * Καθοδήγηση σε όλη τη διάρκεια και μετά το τέλος του προγράμματος. Οι απόφοιτοι θα έχουν πάντα την υποστήριξη των EYS για συζήτηση και καθοδήγηση στα θέματα της διδασκαλίας και πρακτικής της γιόγκα.

Συνοπτικά:

 * Η εκπαίδευση οδηγεί σε απόκτηση του πιστοποιητικού RYT-200 της Yoga Alliance.

 * Μαθητεία σε μορφή ιδιαίτερου για όλους τους υποψήφιους δασκάλους

 * Πρακτική σε μαθήματα του στούντιο

 * Προσωπική καθοδήγηση κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος

 * Ενδεικτική διάρκεια 8-10 μήνες

 * Στην τιμή περιλαμβάνονται δύο μήνες απεριόριστων μαθημάτων

 * Κόστος: 1580€ 

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

 

Παρακαλούμε σημειώστε ότι το στα EYS η κατανόηση της γιόγκα και της διδασκαλίας της είναι κάτι το δυναμικό, συνεπώς πάντα  ενδέχεται να προκύπτουν αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών.

Προσφορά

Συνδυάστε την εκπαίδευση στο σύστημα της Vinyasa Krama 

με ετήσια συνδρομή απεριορίστων μαθημάτων στα Evergreen Yoga Studios και κερδίστε έκπτωση 40%.

Συνολικό κόστος: 2000€  (1580€ ΤΤ + 420€ ετήσια συνδρομή)

Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

bottom of page